Vi erbjuder dig en väl uppskattad all-round kurs i reproduktionsmedicin och reproduktionskirurgi som ska hållas på distans 29 november – 1 december 2023 (vecka 48).

Vår Kurs i Reproduktionsmedicin och -kirurgi är en all-round kurs som har gått sedan 2012 med höga utvärderingar från deltagarna. Kursen är väl strukturerad och innehållet baseras på “vad som hjälper subfertila par/kvinnor” istället på “vad som kliniken erbjuder”. Programmet är brett och innehåller hela spektrum av reproduktionsmedicin, enligt ESHREs definition, från diagnos till behandling, från assisterad befruktning till endoskopisk kirurgi. Därför passar kursen olika ST-mål. Många av våra deltagare har redan intresse eller erfarenhet av reproduktionsmedicin men flera berättar att de ha fått inspiration från kursen till att jobba mer med subfertila kvinnor/par. Det senaste är en av våra största stoltheter.

 

Kurs i reproduktionsmedicin och -kirurgi 2023

Kurstid: 29 november – 1 december 2023 (ons-fre v 48).
Kursort: kursen hålls på nätet!
Avsedd för: läkare med kliniskt/vetenskapligt intresse för reproduktionsmedicin/kirurgi

Ämne: Infertilitet: definitioner, manlig och kvinnlig utredning (hormonell, bilddiagnostisk, endoskopi) och prognos (t.ex ovarialreservtest). Oförklarad infertilitet. Hormonell dysfunktion relaterad till infertilitet. Ovulationsstimulering. Insemination. Ovariell, tubar och uterin faktor (uterusmissbildningar, myom, polyp, adenomyos, adherenser). Endometrios och infertilitet. Upprepade missfall. Endoskopi och fertilitetskirurgi (laparoskopi, hysteroskopi). Provrörsbefruktning/IVF: indikationer, stimulering, IVF-ICSI labb, komplikationer. Avancerade behandlingar.

Mål: Att kunna analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet och vanliga reproduktionsmedicin-relaterade tillstånd. Programmet täcker delar av olika ST-delmål för ST-läkare i obstetrik och gynekologi.

Aktiviter: interaktiva föreläsningar, grupparbete och diskussioner.

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar och diskussion.

 

Kursledning: Pietro Gambadauro

Info och anmälan via SFOG https://www.sfog.se/

Välkommen att kontakta oss via mejl med frågor angående kursen och platser!

Kontaktmejl: kurs(AT)reproductivesurgery.net
Information: www.reproductivesurgery.net/kurs ; Follow @ReproKurs