NY KURS i 2020!

Är du intresserad av säkerhet i den gynekologiska operationsalen?

Vår tidigare uppskattade kurs i säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi återkommer under 2020!

Registrering sker för närvarande via SFOG fram till 18 november https://www.sfog.se/start/utbildning/sfog-fortbildningskurser/  

När? VT 2020
Var? Uppsala
Avsedd för: läkare med intresse för gynekologisk kirurgi och patientsäkerhet.

Program: föreläsningar, grupparbete, diskussioner och reflektioner om olika aspekter och perspektiv av kirurgisk säkerhet. Mänskliga faktorn (träning, kompetens, team, ledarskap). Patientinformation. Kirurgisk anatomi. Operationssalen och utrustning. Komplikationer i olika kirurgiska ingrepp. Workshop i endoskopiska färdigheter resp. kommunikation.

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussion/test.

Mål: Att, från olika perspektiv, kunna analysera kirurgiska komplikationer samt utvärdera säkerhetstrategier vid gynekologisk kirurgi.
[ST-mål: delar av flera delmål i ST-målbeskrivningen.] Kontakt: gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.se;  webbsida: www.reproductivesurgery.net/kurs

De har tidigare varit lärare på kursen 2015-2017

  • Adam Magos, BSc MBBS MD FRCOG, Royal Free Hospital, London
  • Anders Östergren, Flygkapten, SAS, Uppsala
  • Celine Lönnerfors, MD PhD, Skånes Universitetssjukhus, Lund
  • Gergö Hadlaczky, MSc PhD, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Liza Johannesson, MD PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
  • Marcello Ceccaroni, MD PhD, International School of Surgical Anatomy ( http://www.issaschool.com/ ), Sacred Heart Hospital – Negrar, Verona
  • Milan Milenkovic, MD PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
  • Pietro Gambadauro, MD PhD, Karolinska Institutet, Stockholm (kursledning)
  • Ramesan Navaratnarajah, MBBCh MRCP MRCOG,  St.Barthomew’s and the Royal London Hospitals, London
  • Shane Duffy, MBBS DTM&H DObst MSc MRCOG, Chelsea and Westminster Hospital, London

Follow @GynKurs för uppdaterat info om kursen!