NY KURS i 2024!

Är du intresserad av säkerhet i den gynekologiska operationsalen?

Vår tidigare uppskattade kurs i säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi återkommer under 2024!

Registrering sker för närvarande via SFOG Information & Kursanmälan  Kurstid: 4-6 maj 2022, ons-fre v18

Plats: – 50% distans (4-5 maj; visst kursmaterial tillgängligt innan kursstart) – 50% Uppsala (5-6 maj)

Avsedd för: 24 gynekologer med intresse för kirurgi och patientsäkerhet.

Program: Föreläsningar, grupparbete, diskussioner och reflektioner om olika aspekter och perspektiv av kirurgisk säkerhet. Teknik och utrustning. Mänskliga faktorn (träning, kompetens, team, ledarskap). Kirurgisk anatomi. Patientinformation. Komplikationer vid olika kirurgiska ingrepp. Workshop i endoskopisk färdighetsträning respektive i kommunikation.

Kursmål: Att, från olika perspektiv, kunna identifiera risker, analysera kirurgiska komplikationer samt utvärdera säkerhetsstrategier inom gynekologisk kirurgi.

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussion/test.

Kontakt: gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.se;  webbsida: www.reproductivesurgery.net/kurs

De har tidigare varit lärare på kursen (sedan 2015)

  • Adam Magos, BSc MBBS MD FRCOG, Royal Free Hospital, London
  • Anders Östergren, Flygkapten, SAS, Uppsala
  • Celine Lönnerfors, MD PhD, Skånes Universitetssjukhus, Lund
  • Gergö Hadlaczky, MSc PhD, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Liza Johannesson, MD PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
  • Marcello Ceccaroni, MD PhD, International School of Surgical Anatomy ( http://www.issaschool.com/ ), Sacred Heart Hospital – Negrar, Verona
  • Milan Milenkovic, MD PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
  • Pietro Gambadauro, MD PhD, Karolinska Institutet, Stockholm (kursledning)
  • Ramesan Navaratnarajah, MBBCh MRCP MRCOG,  St.Barthomew’s and the Royal London Hospitals, London
  • Shane Duffy, MBBS DTM&H DObst MSc MRCOG, Chelsea and Westminster Hospital, London

Follow @GynKurs för uppdaterat info om kursen!