ReproductiveSurgery.net stödjer olika kurser inom reproduktionsmedicin och gynekologi i Sverige.

Kurs i Reproduktionsmedicin och -kirurgi
Nästa kurs: 29 nov – 1 dec 2023 nätbaserad. (läs mer…)
En all-round kurs i reproduktionsmedicin och reproduktionskirurgi.

Kurs i Gynekologiska blödningsrubbningar
Nästa kurs: 14-15 sep 2023, nätbaserad.
En kurs om gynekologiska blödningsrubbningar för att kunna handlägga gynekologiska blödningsrubbningar med stöd av bred och uppdaterad kunskap. Fokus på hysteroskopi och andra minimalinvasiva åtgärder. (läs mer…)

Kurs i Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi
En ny kurs planeras till 2024! (läs mer…)