Vår kurs i Gynekologiska blödningsrubbningar är ett samarbete mellan svenska och brittiska gynekologer och har uppskattats av många svenska gynekologer och ST-läkare i obstetrik och gynekologi som har deltagit sedan 2015.

Vi erbjuder nu en ny kurs i Gynekologiska blödningsrubbningar som ska hållas i Stockholmsområdet 5-6 september 2019, tor-fre v36.

Preliminära tider: kursstart 5 september kl 9.00; kursavslutning 6 september kl 17.00

Avsedd för: 20 (30) läkare med kliniskt eller vetenskapligt intresse för gynekologiska blödningsrubbningar.

Ämne: Definitioner, etiologi och epidemiologi av gynekologiska blödningsrubbningar. Utredning. Behandling (medicinsk, radiologisk och kirurgisk) med fokus på minimalinvasiva åtgärder och endoskopi.

Mål: Att kunna analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av gynekologiska blödningsrubbningar med stöd av bred och uppdaterad kunskap. ST-mål: programmet täcker delar av olika ST-delmål för ST-läkare i obstetrik och gynekologi.

Aktiviter: interaktiva föreläsningar, grupparbete och diskussioner på svenska eller engelska.

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar och diskussion.

Kursavgift: 8000kr ex moms (25% moms tillkommer).

Välkommen att kontakta oss via mejl med frågor angående kursen och platser!
Kontakt: gbkurs@reproductivesurgery.net ; webbsida: www.reproductivesurgery.net/kurs

Kursledning: Pietro Gambadauro och Ram Navaratnarajah

Lärare i 2017:
Costantinos Michos (Stockholm)
Pietro Gambadauro (Uppsala/Stockholm)
Sujata Lalitkumar (Stockholm)
Martin Hirsch (London)
Krupa Madhvani (London)
Ramesan Navaratnarajah (London)