Vår kurs i Gynekologiska blödningsrubbningar är ett samarbete mellan svenska och brittiska gynekologer och har uppskattats av många svenska gynekologer och ST-läkare i obstetrik och gynekologi som har deltagit sedan 2015.

Vi erbjuder nu en ny kurs i Gynekologiska blödningsrubbningar som ska hållas på distans 14-15 september 2023.

Preliminära tider: kursstart 14 september kl 9.00; kursavslutning 15 september kl 17.00

Avsedd för: 20-30 läkare med kliniskt eller vetenskapligt intresse för gynekologiska blödningsrubbningar.

Ämne: Definitioner, etiologi och epidemiologi av gynekologiska blödningsrubbningar. Utredning. Behandling (medicinsk, radiologisk och kirurgisk) med fokus på minimalinvasiva åtgärder och endoskopi.

Mål: Att kunna analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av gynekologiska blödningsrubbningar med stöd av bred och uppdaterad kunskap. ST-mål: programmet täcker delar av olika ST-delmål för ST-läkare i obstetrik och gynekologi.

Aktiviter: interaktiva föreläsningar, grupparbete och diskussioner på svenska eller engelska.

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar och diskussion.

Info och anmälan via SFOG https://www.sfog.se/

Välkommen att kontakta oss via mejl med frågor angående kursen och platser!
Kontakt: gbkurs@reproductivesurgery.net ; webbsida: www.reproductivesurgery.net/kurs

Kursledning: Pietro Gambadauro och Ram Navaratnarajah

Lärare i 2022:
Costantinos Michos (Stockholm)
Pietro Gambadauro (Uppsala/Stockholm)
Martin Hirsch (London)
Attilio di Spiezio Sardo (Napoli)
Celine Lönnerfors (Lund)
Ramesan Navaratnarajah (London)